Lễ Công bố Quyết định thành lập Chi Bộ Công ty Cổ phần Thiết bị Công Nghiệp và Chuyển giao Công nghệ Việt Thắng

Cập nhật: 29/07/2016
Lượt xem: 1812
      Chi bộ Công ty Cổ phần Thiết bị Công nghiệp và Chuyển giao Công Nghệ Việt Thắng được thành lập ngày 15/01/2016 theo Quyết định số 28-QĐ/ĐU của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp ngoài KVNN Quận Thanh Xuân 
Tuy mới thành lập nhưng Chi bộ đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối; căn cứ Chương trình công tác năm 2016 và Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy, Chi bộ đã nhanh chóng xây dựng Quy chế làm việc của Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017; chủ động phối hợp xây dựng Quy chế phối hợp hoạt động giữa Chi bộ với Lãnh đạo đơn vị. Phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đến toàn thể cán bộ, đảng viên và lãnh đạo đơn vị; đồng thời tuyên truyền, vận động Lãnh đạo đơn vị và người lao động chấp hành nghiêm túc mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế của đơn vị.
        Chủ trọng công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận, không để phát sinh phức tạp. Duy trì sinh hoạt Chi bộ theo quy định gắn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Quan tâm công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới.Phối hợp chỉ đạo việc thành lập và đi vào hoạt động tổ chức Công Đoàn và Đoàn Thanh niên trực thuộc Quận.
Bình luận Facebook
© 2016 - Viethang.vn. Ltd. All rights reserved - Phiên bản mobile
Số người online: 3Tổng truy cập: 470.843